Po - Čt 7:00 – 15:30 , Pá 7:00 - 15:00

Recyklace šedé vody v otázkách a odpovědích

Co je šedá voda, kde v domácnosti vzniká a jak ji mohu recyklovat ?

Co je recyklace vody v domácnosti?
Vodu, kterou jednou jsme už jednou použili, použijeme ještě jednou.

Jakou vodu mohu v domácnosti recyklovat?
Nejčastěji se recykluje tzv. šedá voda ( odpadní voda z vany a sprchy )

Jaké množství vody získám?
Množství vody ze sprchování a koupání bude zhruba odpovídat spotřebě na splachování toalety a provoz pračky.

Znamená to, že voda z ranní sprchy bude sloužit večer na spláchnutí toalety?
Ano, voda ze sprchování a koupání se v recyklačním zařízení vyčistí a desinfikuje a po cca 3 hodinách je připravena na znovupoužití.

Pro je důležité, aby se recyklovaná voda desinfikovala?
V okolí záchodové mísy dochází během splachování k rozptylu mikrokapek vody, které uživatel vdechuje.

Jaké stavební úpravy budu muset v domácnosti provést?
Je třeba vést odpady z vany a sprchy samostatně a zaústit je do recyklačního zařízení Bytová studna. Dále je třeba vytvořit nové rozvody k jednotlivým místům spotřeby recyklované vody (k toaletě či toaletám) a k pračce. Recyklační zařízení je dále napojeno na pitnou vodu ( která dotuje provoz v době, kdy je nedostatek recyklované vody) a na odpadní kanalizaci, kam odtékají produkty vzniklé při procesu čištění vody.

Kam mohu recyklační zařízení v domě nebo dokonce v bytě umístit?
Recyklace šedé odpadní vody je možná uvnitř domu či bytu na velmi malé ploše. Bytová studna se umisťuje například v technické místnosti či v garáži nebo jinde po domě. Bytová studna předává okolí teplotní rozdíl mezi vodou na sprchování a teplotou místnosti, kde stojí. Hluk, který vydává během procesů čerpání a čištění je srovnatelný s myčkou na nádobí.

Kdo celý proces recyklace řídí?
Bytová studna je připojena na domácí WiFi síť a v přehledné aplikaci má uživatel možnost vidět, kolik vody zrecykloval, kolik ji má aktuálně k dispozici. Bytová studna se řadí k mezi členy chytré domácnosti. V aplikaci nastavuje uživatel například model dovolená, aby se čistící procesy zastavily a došlo k vyčerpání vody. Zařízení se automaticky přepne do režimu dovolená když do něj 72 hodin nenateče žádná voda k recyklaci.

Co patří k vlastnostem Bytové studny?
Bytová studna recykluje vodu, šetří náklady na nákup pitné vody a stejně tak náklady na účty za odpadní kanalizaci. Snižuje množství vody, které domácnost spotřebuje a produkuje.
Bytová studna uchovává teplo z odpadní vody uvnitř domu či bytu a přispívá k temperaci prostoru.

Bytová studna má plně automatický provoz včetně samočistících procesů - recyklace je komfortní a odpovídá standardům 21. století.

Kolik recyklační zařízení Bytová studna stojí?
Samotné zařízení Bytová studna v barvě - kámen, čilli a nebo zářivá šedá stojí 114 720 Kč bez DPH. Na jeho pořízení mohou majitelé domů čerpat dotaci z programu Dešťovka. (jedná se z cca polovinu nákladů na pořízení a úpravy vedení). Recyklační zařízení má předepsanou servisní periodu každé 2-3 roky a při servisu dochází k výměně desinfekční UV lampy. Dříve byl servis předepisován každý rok, ale došlo k zlepšení parametrů dodávaných UV lamp a doba servisního zásahu se tím prodloužila. Servis proškoleným technikem stojí včetně výměny UV lampy cca 2500 Kč bez DPH.

Dá se prosím zjistit maximální objem pro natékající vodu a vyčištěnou? Celkem je to 300 l, ale já bych potřeboval vědět, jaká je tam zásoba vyčištěné vody. Podle toho bych se rozhodl, jestli dělat zásobník na vyčištěnou vodu s vodárnou, či nikoliv.
Jaký je objem nádrže na vyčištěnou vodu? V rámci přístroje Bytová studna je k dispozici objem cca 300 l vody, z toho je cca 120 l zásobník na vyčištěnou vodu a zbytek je objem nádrží v procesu čištění.

Jak je řízen nátok šedé vody do zařízení Bytová studna Hydraloop?
Šedá voda natéká do zařízení shora a přímo, není tady žádné regulační čerpadlo, pokud je technologie a zároveň nádrž s vyčištěnou šedou vodou plná, tzn. zařízení je naplněno do své maximální kapacity (kolem 300 l), odtéká přebytečná šedá voda do kanalizace.

Jaké jsou varianty dodání zařízení Bytová studna?
Nejběžnější variantou je zařízení se 2 výpustními místy - pro toalety a pro pračku. Převýšení čerpadel, které vodu čerpají a jsou součástí zařízení Bytová studna může být až 9 m (popřípadě až 12 výškových metrů). Další variantou je zařízení pouze s jedním výpustním místem - například pro sycení nádrže na užitkovou vodu. Jeho cena je pak o cca 5000 Kč levnější. Třetí variantou je zařízení s 3 výpustními místy: pračka, toalety, zalévání. Tuto variantu doporučujeme pro spotřebiště, kde je velký potenciál vzniku šedých vod a šedá voda je recyklována i z procesu praní. Vzniká tak dostatečné množství recyklované šedé vody pro dotaci jiných spotřebišť, jako jsou: DOPOUŠTĚNÍ BAZÉNU A POPŘÍPADĚ ZALÉVÁNÍ. (nárůst ceny je oproti běžné variantě o cca 5000 Kč více).

Co je třeba udělat před instalací bytové studny HYDRALOOP
Připravit správně rozvod vody a odpadů tak, aby se recyklovaná voda distribuovala do zařízení, ve kterých ji lze znovu využít.

  • Vyčlenit místo o půdorysném rozměru 80 x 40 cm v blízkosti místa produkce šedých vod (koupelna, technická místnost).
  • Rozhodnout se, zd zvažujete umístit i další venkovní nádrž pro přebytečnou recyklovanou vodu, popřípadě dešťovou vodu (není součástí dodávky Bytové studny Hydraloop), kterou můžete schraňovat venku mimo dům.
  • Objednat instalaci Bytové studny Hydraloop včetně napojení na wifi - první zapojení musí provést náš technik, který vám po instalaci předvede funkčnost wifi aplikace a nastavení zařízení.
  • Uzavřít smlouvu na pravidelný roční servis u dodavatele Bytové studny Hydraloop, nebo u některého ze servisních parterů. Pravidelná kontrola je nutná pro zachování záruky. V případě uzavření servisní smlouvy s námi může být smlouva uzavřena během prvotního nastavení s naším technikem.


Co je třeba pro údržbu

Doporučujeme každoroční výměnu UV lampy z bezpečnostních důvodů. Jiná údržba není nutná, nebo její potřebu zjistí servisní technik při každoroční prohlídce.

Co se stane v případě, že nebude dostatek vody pro běh zařízení
V případě, že není k dispozici voda z hlavního řadu a systém je v modelu napojení na pitnou vodu (například není k dispozici dostatek recyklované vody) a dojde ke splachování toalety nebo ke startu programu pračka, může výstupní čerpadlo běžet nasucho. Bytová studna zajistí vypnutí běhu čerpadla po 15 minutách, aby se zabránilo zničení čerpadla. Zařízení rozsvítí červené LED světlo s třemi krátkými zvukovými signály za minutu. Po 60 minutách zařízení znovu prověřuje, zda se obnovila dodávka pitné vody z hlavního řadu, pokud toto ještě nenastalo, prověřuje to znovu každou hodinu.

Kanalizace je pod úrovní bytové studny
Pokud do BS nenateče voda gravitačně, to znamená, že třeba zařízení stojí na stejném patře jako koupelna, je třeba před BS zařadit čerpadlo (čerpací sadu - doporučují DAB NOVA LIFTING BOX a stejnou sadu ještě při napojení a využívání vody z pračky taky k recyklaci u modelu Xtra.

Jaké další náklady mě čekají během instalace a provozu zařízení Bytová studna ?

  • Cena zapojení od našeho technika je 2500 Kč + DPH ( zahrnuje cca 2,5 hodiny práce. Všechny instalace musí být připraveny k napojení) Auto s technikem přiveze i zařízení, je třeba přítomnost vašeho instalatéra na místě.
  • Záruku na zařízení Bytová studna poskytujeme, pokud je zajištěn pravidelný roční servis prováděný naším nebo vyškoleným technikem. Cena servisu se pohybuje kolem 1000 - 2000 Kč / rok, plus výměna UV lampy, která stojí cca 1000 Kč + DPH. UV lampa je nutná k desinfekci recyklované vody.
  • Pokud máte zájem, pomůžeme Vám s uplatněním požadavku na vyřízení dotace. Cena za vyřízení žádosti o dotaci z programu Dešťovka je cca 5000Kč+ DPH, cena zahrnuje krátký popis záměru, vytvoření posudku autorizovanou osobou, zajištění vyplnění žádosti o dotaci a administrace průběhu.


Pokud jednotku přivezete a nainstalujete, je možné fakturovat s nižší sazbou DPH 15 %?
Ano, to možné je.

Zpracujete pro nás odborný posudek a vše potřebné k vyřízení dotace?
Ano, kompletně zpracovaný posudek jen na recyklaci stojí 2500 Kč, pokud je tam i dešťová voda, tak 3500 Kč. Kompletní administrace včetně posudku u nás stojí 5000 - 6000 Kč.

Pokud mám RD patrový, vyčerpá studně vyčištěnou vodu do patra?
Ano, vyčerpá. Převýšení čerpadla je 9 - 12m dle vzdálenosti od místa čerpání.

Jaká je prosím vás aktuální dodací lhůta?
Dodací lhůta je přibližně 3 týdny.

Co říci na závěr?
Recyklací vody uspoří domácnost vodu z přírody. Voda v přírodě zůstane pro další generace. Do 20 let bude vodu recyklovat většina domácností.